Байгаль хамгаалагчдад мотоцикль гардуулав
Жаргалсайхан Цогтсайхан
2017-11-23 18:01:36

Германы хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газруудад бартаар замын 60 мотоцикл гардуулан өглөө. Мөн “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл”-д 32 сая еврогийн буцалтгүй тусламж олгохоор болсон юм.

 

1
Таалах
Хайрлах
Инээх
Бахархах
Уйтгарлах
Уурлах
Хариу бичих