Шинжлэх ухааны салбарын нийт санхүүжилт ДНБ-ний 0.12 хувьтай тэнцэж байна
Жаргалсайхан Цогтсайхан
2017-11-22 17:50:36

Дэлхийн улс орнууд нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудал, бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга замыг шинжлэх ухаан, технологи, инноваци гэж үзэж байгаа. Манай улс энэ тал дээр харьцангуй хоцрогдсон гэж хэлж болох бөгөөд цаашдаа шинжлэх ухаан, технологийн салбарт зарцуулах хөрөнгө санхүүжилтээ нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

 

1
Таалах
Хайрлах
Инээх
Бахархах
Уйтгарлах
Уурлах
Хариу бичих