Төсвийн мөнгөөр худалдан авалт хийхдээ байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн сонгоё!
Хөхөө Жавзмаа
2017-11-21 15:16:33

Ногоон хөгжлийг дэмжсэн цэвэр технологи, инновацийг хөгжүүлэх чиглэлээр анхаарал хандуулж байна. Тухайлбал Засгийн газрын худалдан авалтын 20-иос доошгүй хувийг байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай хэмнэлттэй бараа үйлчилгээ авах ёстойг заасан байдаг. Мөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хоёроос доошгүй хувийг жил бүр ногоон хөгжилд зарцуулах төлөвлөлт хийгээд байна.

 

Таалах
Хайрлах
Инээх
Бахархах
Уйтгарлах
Уурлах
Хариу бичих