Төсвийн мөнгөөр худалдан авалт хийхдээ байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн сонгоё!
Хөхөө Жавзмаа
2017-11-21 15:16:33

Ногоон хөгжлийг дэмжсэн цэвэр технологи, инновацийг хөгжүүлэх чиглэлээр анхаарал хандуулж байна. Тухайлбал Засгийн газрын худалдан авалтын 20-иос доошгүй хувийг байгаль орчинд ээлтэй, үр ашигтай хэмнэлттэй бараа үйлчилгээ авах ёстойг заасан байдаг. Мөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хоёроос доошгүй хувийг жил бүр ногоон хөгжилд зарцуулах төлөвлөлт хийгээд байна.

 

1
Таалах
Хайрлах
Инээх
Бахархах
Уйтгарлах
Уурлах
Хариу бичих