Улсын хэмжээнд 101 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн байна
Батхуяг Батзул
2017-10-13 12:14:54

Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй 20 мянга орчим хүүхэд байна. Эдгээр хүүхдүүдэд зориулсан тусгай хэрэгцээт цэцэрлэгүүд хангалтгүй байдгаас шалтгаалж эцэг, эх, ар гэрээс нь нэг хүн  хүүхдээ асран үлдэхээс өөр аргагүй болдог. Асран хамгаалагч нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд удаан хугацаанд асарснаас үүдэн ажил эрхлэх боломж нь хумигддаг ажээ.

 

Таалах
Хайрлах
Инээх
Бахархах
Уйтгарлах
Уурлах
Хариу бичих