Тусгай дуут болон гэрлэн дохио ашиглавал 100 000 төгрөгөөр торгоно
Батхуяг Батзул
2017-10-11 12:00:00

Тусгай дуут болон гэрлэн дохиог зөвхөн төрийн онцгой эрхтэй байгууллагууд тээврийн хэрэгсэлдээ байршуулах ёстой хэмээн хуульд заасан байдаг. Гэвч жолоочдын дунд зөвшөөрөлгүй тусгай дуут болон гэрлэн дохио ашигласан тохиолдол буурахгүй байсаар байна. Энэ оны эхний 9 сарын байдлаар Замын цагдаагийн албанд зөвшөөрөлгүй тусгай дуут болон гэрлэн дохион ашигласан 79 тохиолдол бүртгэгджээ.

 

1
Таалах
Хайрлах
Инээх
Бахархах
Уйтгарлах
Уурлах
Хариу бичих