“Монголын үндэсний брэндийн анхдугаар зөвлөгөөн” боллоо
Гончигдорж Урантөгс
2017-09-04 18:53:26

“Монголын үндэсний брэндийн анхдугаар зөвлөгөөн” боллоо. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар улсын үнэлэмж, байр суурь, монгол хүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, Монгол Улсыг дэлхийд таниулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах, Үндэсний брэнд гэх ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлэх, Монголын үндэсний брэндийг хөгжүүлэх, иргэд олон нийттэй хамтран ажиллах эхлэлийг тавих зорилгоор уг зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа юм.

 

2
Таалах
Хайрлах
Инээх
Бахархах
Уйтгарлах
Уурлах
Хариу бичих