Хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй Монгол улс
Чогсом Бат-Оргил
2017-09-04 16:30:00

2012-2016 оны хооронд гадаад хөрөнгө оруулалт 4 орчим тэрбум америк доллараар 200 хүрэхтэй үгүйтэй сая доллар болж буурсан. Улс төрийн тогтоворгүй байдал, ойлгомжгүй хандлагаас хөрөнгө оруулагчид үргэжээ. Харин өнөөдөр эдийн засгийн өсөлт, 5,3 хувьтай болж, Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар гадаад хөрөнгө оруулагчдын итгэл наашилж байна.

 

1
Таалах
Хайрлах
Инээх
Бахархах
Уйтгарлах
Уурлах
Хариу бичих