Өнгөрсөн хагас жилийн хугацаанд хэрэглэгчдийн видео үзэх цаг 40% нэмэгдсэн учир Instagram энэхүү шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлэх болжээ. Нэг минутын видео байршуулах тохиргоо гуравдугаар сарын 29-нөөс эхлэн туршигдаж эхэлсэн бөгөөд ойрын хугацаанд бүх хэрэглэгчдэд нээлттэй болох аж.